Wandelcoaching

Wandelcoaching is een vorm van coaching waarbij je wandelt in de natuur en de natuur actief wordt ingezet tijdens de gesprekken. Coaching in de natuur is heel krachtig en mensen ervaren het als heel prettig. Dit komt doordat mensen buiten een vrijheid ervaren die ze in een kantoor niet ervaren. Ze hoeven niet steeds oogcontact te maken en zelfs stiltes voelen prima aan. Daar komt bij dat bewegen het brein actief maakt in het nadenken over oplossingen. Symbolen en metaforen uit de natuur werken verhelderend en leiden tot krachtige inzichten. Doordat er gebruik gemaakt wordt van materialen uit de natuur blijven de inzichten beter in het geheugen hangen, waardoor inzichten ook sneller leiden tot acties.
Wandelcoachen zal het coachproces versterken, versnellen en plezierig maken.

Meer weten over het effect van wandelcoaching? Klik dan hier voor een samenvatting van het onderzoek van Agnes van den Berg, omgevingspsycholoog en hoogleraar natuurbeleving in Groningen, gespecialiseerd in onderzoek naar natuur en gezondheid.

Meer weten over wandelcoaching of over ‘groen, bewegen en gezondheid’?

Filmpjes over het effect van natuur op gezondheid:
IVN: de impact van natuur op gezondheid

Erik Scherder: wandelen is goed voor het brein